מחשבון משכנתא עם לוח סילוקין שנתי  בידקו כמה תשלום ע"ח קרן וכמה ע"ח ריבית  

 

שנת התשלום הראשונה

סכום המשכנתא

שער הריבית

%

משך המשכנתא

שנים

       

תוצאות

תשלום חודשי

סך תשלומי הריבית